Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Tym razem,  w ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu cztery ze zrealizowanych Zadań w ramach dwóch Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.

 

Tytuły Zadań: Montaż wyposażenia placu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznych fitness oraz montaż urządzeń małej architektury oraz Montaż urządzeń STREET WORKOUT PARK
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa
Miejsce inwestycji: Lipowa
Kwota Grantu: 23 664,00 zł oraz 24 172,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
Tytuły Zadań: Montaż wyposażenia placu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznych fitness oraz montaż urządzeń małej architektury oraz Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń Street Workout Park
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie "NASZE OSIEDLA"
Miejsce inwestycji: Grodków
Kwota Grantu: 22 450,00 zł oraz 37 469,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
Data wydarzenia : 2018-09-25
Data publikacji : 2018-09-25

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.