Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza dodatkowy nabór wniosków nr BOWH/O/PG/7.1/2018 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego.

Nabór potrwa od 11 października 2018r. do 7 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-09-24
Data publikacji : 2018-09-24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.