Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 19 czerwca br. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z Grantobiorcami  pierwsze z 18 umów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego pn.: Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej.

 

 

Data wydarzenia : 2019-06-19
Data publikacji : 2019-06-19

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.