Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Już wkrótce  rozpoczniemy spotkania, które będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami Nową Lokalną Strategię Rozwoju objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Data wydarzenia : 2022-09-16
Data publikacji : 2022-09-16

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.