Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 9 października 2023 r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR  w związku z planowanym naborem w ramach uwolnionych środków.

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 20 października 2023 r.

Wniosek o zmianę zapisów LSR październik 2023

Wykaz zmian w LSR październik 2023

Data wydarzenia : 2023-10-13
Data publikacji : 2023-10-13

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.