Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 30 i 31 marca 2017 roku dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr: BOWH/O/PG/3/2017, BOWH/O/PG/4/2017, BOWH/O/PG/5/2017 oraz BOWH/O/PG/6/2017.

Gratulujemy wybranym Grantobiorcom.

Poniżej listy:

Nabór BOWH/O/PG/3/2017 - lista zadań wybranych

Nabór BOWH/O/PG/4/2017 - lista zadań wybranych

Nabór BOWH/O/PG/5/2017 - lista zadań wybranych

Nabór BOWH/O/PG/6/2017 - lista zadań wybranych

Nabór BOWH/O/PG/6/2017 - lista zadań niewybranych

Protokół z V Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Protokół z VI Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Lista rankingowa - Nabór BOWH/O/PG/4/2017 - po sprostowaniu

Protokół dotyczący sprostowania omyłek pisarskich

Data wydarzenia : 2017-04-03
Data publikacji : 2017-04-03

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.